Jump to content
Website Updates and Upgrades are still underway! We don't expect any further downtime, but we thank you for your patience as we restore themes and other elements including the Chatbox.
 • PR COOP Server Rules (Polish)


  VETERANS-GAMING
  • Project Reality Unban Requests go here:  PR Unban Requests 
   (Start a New Request - do not reply to other unban threads)

   Share


  rules_projectreality


  Egzekwowanie Reguł: Standardowa Procedura Operacyjna
  Za naruszenie naszych zasad, grożą konsekwencje. Poniższe zasady są egzekwowane przez nasz zespół administracyjny, który przestrzega ścisłych wytycznych.


  Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie ukarany przez jednego z naszych administratorów serwera lub chcesz zgłosić gracza, napisz tutaj: Complaints/Report Disruptive Players


  Gdy żaden administrator PR nie jest online ani na kanałach TS3, użyj komendy !R raport w grze. Jeśli chcesz złożyć prywatny raport, wyślij wiadomość do MelonMuncher, SemlerPDXm823us, lub BLuDKLoT

   

  Ogłoszenie Publiczne: Podstawowe Oczekiwania Wobec Graczy
  Zanim będziesz kontynuować grę na naszym serwerze, upewnij się, że przeczytałeś i rozumiesz Zasady Serwera. VG PR COOP to bardzo ustrukturyzowana gra z wieloma konkretnymi zasadami określającymi, kto może używać jakich pojazdów, jeśli jesteś nowy w grze, sugerujemy, abyś trzymał się grania jako piechota w oddziale (oraz trzymał się swojego oddziału i wypełniał rozkazy dowódcy).

  Nie jesteśmy serwerem treningowym, oczekujemy, że gracze nauczą się obsługi pojazdów w trybie offline lub w innych miejscach, a także wstrzymają ogień w grze, jeśli nie mogą prawidłowo zidentyfikować sojusznika od wroga na dowolnej mapie. Wszyscy gracze powinni komunikować się, aby zapobiegać incydentom ognia sojuszniczego oraz odpowiednio koordynować ruchy, wsparcie ogniowe, transport i postępy taktyczne na mapie.

  Oczekujemy, że przypadkowe Teamkille (teamkill - zabicie członka drużyny) będą nieliczne i rzadkie, a po nich natychmiast nastąpią szczere przeprosiny nieostrożność nie będzie tolerowana. Gracze mają prawo grać mecze "do zera zgonów” i dlatego teamkillowanie na koniec rundy nie będzie tolerowane. Wypadki zdarzają się od czasu do czasu, starajmy się wszyscy ograniczyć je do minimum i dobrze się bawić!

   

  1. Zasoby i Pojazdy

  Aby użyć pojazdu , musisz dołączyć do, lub stworzyć odpowiedni oddział (Tank | CAS | APC | Transport | AA)

  Nie używaj pojazdów dla botów, zabiją cię one jeśli spróbujesz ich używać.

  Oddziały pojazdów załogowych mają SPECJALNE PRZEZNACZENIE, i ŻADNA PIECHOTA nie powinna grać w tych drużynach.

  Rezerwowanie

  Pojazdy Załogowe są zarezerwowane przez pierwszy poprawnie nazwany odział. Dopóki ten odział istnieje, otrzymuje on wyłączne prawo do korzystania z odpowiedniego pojazdu . Wszystkie zasoby , z wyjątkiem moździerzy, wymagają wyposażenia załoganta (crewman kit) lub pilota. 

  Pojazdy lekkie (Jeepy/Ciężarówki/Samochody/Motocykle/Łodzie) są zajmowane przez oddziały piechoty po wejściu do pojazdu. Kiedy oddział opuszcza pojazd, inne odziały nie mogą go zabrać bez pozwolenia pierwotnych właścicieli.

  Piechota Zmechanizowana (Muszą być przynajmniej trzy transportery opancerzone na mapie, żeby stworzyć oddział piechoty zmechanizowanej. Używany transporter musi być najlżejszym z dostępnych, np. nie można użyć Bradley'a jeżeli jest dostępny Stryker. Transportery muszą być zawsze obsadzone załogą składających się z dwóch graczy [kierowca i strzelec])

  UWAGA: Oddziały pojazdów załogowych są od używania tychże pojazdów, a Nie dla PIECHOTY! Każdy w drużynie albo używa danego pojazdu, albo bezpośrednio  go wspiera (naprawy, strzelec KMu, ...). Jeśli tego nie robi, musi opuścić oddział.

  Kradzież

  Zabranie zasobu/pojazdu, który nie należy do Ciebie.

  • Przejęcie zasobu bez bycia w odpowiednim oddziale .
  • Zabranie pojazdu, gdy ten pojazd był używany przez inny oddział.

  Marnowanie

  Nadużywanie lub niszczenie zasobów/pojazdów lub używanie ich w sposób bezużyteczny dla drużyny. W tym:

  • Celowe niszczenie zasobów/pojazdów.
  • Rozbijanie / niszczenie zasobów podczas startu lub po bardzo krótkim użytkowaniu z powodu niekompetencji.
  • Stałe umieranie podczas korzystania z zasobu, przez co drużyna nie może liczyć na jego wsparcie.
  • Pozostawienie pojazdów bez nadzoru poza główną bazą (opuszczanie czołgów / APC / helikopterów /…)
  • Wykorzystywanie pojazdów do transportu osobistego (np. Jedna osoba używająca ciężarówki logistycznej w celu podjechania do flagi, a następnie pozostawiająca ją za sobą).

  Solo

  Wszystkie pojazdy mogą opuszczać bazę główną tylko z kompletną załogą(kierowca + strzelec). (wyjątki można znaleźć w sekcji Zasoby Opancerzone) Utrata pojazdu podczas gry solo poskutkuje natychmiastowym wyrzuceniem z serwera. 

  Zasoby opancerzone (czołg, APC, AAV)

  Czołgi nie muszą mieć zajętego miejsca dowódcy/karabinu maszynowego, aby opuścić główną bazę, ale oddziału nie można zablokować, dopóki wszystkie dostępne miejsca nie zostaną wypełnione.
  APC, BWP i AAVP to przede wszystkim pojazdy bezpośredniego ognia używane do wspierania piechoty.
  AAV lub pojazdy przeciwlotnicze, które nie mają cech ciężkiego ataku naziemnego, mogą być wzięte solo (Avenger, Gopher, Gaskin, Stormer, Fennek) AAV z ciężkimi zdolnościami naziemnymi muszą mieć kompletną załogę (Type 95, Tunguska, Shilka, ZSU-57, M163 Vulcan)

  Pojazdy powietrzne (Transport, CAS)

  Pojazdy powietrzne muszą przestrzegać naszych zasad zakazujących baserape. Nauka latania na serwerach Veterans Gaming nie jest dozwolona.
  Śmigłowce transportowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do transportu i logistyki, nie należy używać ich jako wsparcia powietrznego. Nie unoś się w powietrzu ani nie ląduj w pobliżu przyjaznych oddziałów piechoty, chyba że zostaniesz wezwany.

  Moździerze

  Moździerze muszą być odpowiednio używane. Bombardowanie pozycji zajętych przez sojusznicze siły, spamowanie lub odmowa przerwania ognia poskutkuje wyrzuceniem z serwera. Komunikuj się z siłami lądowymi podczas korzystania z moździerzy.

   

  2. Zabijanie członków zespołu

  Celowe zabijanie członków zespołu

  Celowe zabijanie jakiegokolwiek gracza jest surowo zabronione. W tym:

  • Celowe strzelanie i zabijanie sojuszników
  • Wymuszone zabójstwa drużynowe (np. wbiegnięcie przed sojuszników gdy ci prowadzą ostrzał)
  • Zabijanie sojuszników na koniec rundy. 

  Przypadkowe zabijanie członków zespołu

  Wypadki się zdarzają, ale zawsze okazuj uprzejmość i przepraszaj. Jeśli te zabójstwa drużynowe będą zdarzały się często, zostaniesz ostrzeżony, a następnie wyrzucony lub zbanowany.

   

  3. Drużyny                  

  Nazwy drużyn

  Nie mogą zawierać obraźliwych zwrotów, obelg na tle rasowym ani wrogości religijnej. W dowolnym momencie administratorzy mogą poprosić o rozwiązanie i zmianę nazwy oddziału, jeśli zostanie ona uznana za obraźliwą. Odziały muszą być odpowiednio nazwane, aby łatwo zidentyfikować ich role.

  Piechota zmechanizowana: Oddziały piechoty, które chcą używać APC w ramach transportu, muszą wyraźnie odnieść się do tego w nazwie oddziału, nazywając swój oddział Mech Inf, APC Inf lub coś podobnego. Oddziały APC mają pierwszeństwo w pojazdach opancerzonych.

  Zamykanie oddziałów

  Oddziały piechoty muszą mieć co najmniej czterech graczy, zanim zostaną zablokowane. Oddziały zasobów można zablokować, gdy wszystkie dostępne miejsca na zasoby zostaną wypełnione.

  Oddziały zasobów mogą zostać zablokowane, jeśli dowódca drużyny czeka na wolno ładującego się gracza. (Przyjaciel, który będzie latał cobrą z graczem) Nie można go zablokować, jeśli istnieją inne zasoby do wykorzystania.

  Zduplikowane drużyny

  Utworzenie drugiego składu zasobów, gdy jest już do nich przypisany oddział, poskutkuje usunięciem oddziału. Wyjątkowo, jeśli pierwotny skład jest pełny, a wszystkie zasoby dla załogi nie są jeszcze zajęte, jest to dozwolone.

  Dowodzenie oddziałem

  Dowódcy oddziałów muszą komunikować się z jego członkami, innymi dowódcami i głównodowodzącym przez chat lub Mumble. Niekomunikujący się dowódcy mogą zostać zgłoszeni i zostaną usunięci z drużyny.
  Musisz być chętny dowodzić oddziałem aby go utworzyć, każdy dowódca oddziału, który bezpodstawnie odmawia członkom drużyny brania udziału w walce, może zostać wyrzucony z oddziału.

   

  4. Zakłócanie rozgrywki (Griefing)

  Umyślne zakłócanie rozgrywki w sposób uniemożliwiający graczom cieszeniem się z niej, jest niezgodne z zasadami. Przykłady obejmują:

  • Niszczenie przyjaznych pojazdów
  • Podkładanie min z zamiarem zabicia sojuszników
  • Celowe ograniczenie przyjaznego ruchu bez przewagi taktycznej (zniszczenie mostu, rozstawienie drutu kolczastego)
  • Spamowanie bronią zamontowaną na pojazdach lub strzelanie w głównej bazie. 

   

  5. Brak szacunku

  Rasizm poskutkuje natychmiastowym banem.
  Obelgi na tle religijnym/politycznym, obrażanie, nękanie i groźby będą surowo potępiane.
  Zniewagi wobec adminów skutkują wyrzuceniem z serwera, a ciągła agresja banem.

   

  6. Spam

  Spamowanie za pośrednictwem czatu lub mikrofonu jest zabronione. Zostaniesz ostrzeżony i wyrzucony. Częste wykroczenia mogą skutkować banem.
  Spam na koniec rundy nie jest tolerowany i będzie skutkował wyrzuceniem z serwera.

   

  7. Baserape

  Baserape to akt ataku na flagi w nieprawidłowej kolejności. Włącznie z:

  • Pomijanie więcej niż jednej flagi jako piechota
  • Pomijanie wszelkich flag w pojeździe załogowym
  • Atakowanie głównej bazy wroga zanim jest to możliwe
  • Niszczenie tras wsparcia wroga (Mosty / Druty kolczaste).
  • Podkładanie min pod pojawiające się pojazdy przeciwnika.
  • Atakowanie linii zaopatrzenia wroga lub atakowanie poza aktualną flagą jako CAS

  Ominięcie 1 flagi podczas gry piechotą jest dozwolone ze względów strategicznych. Zostaniesz wezwany do wycofania się, jeśli sojusznicy na poprzedniej fladze będą potrzebowali wsparcia. Przykłady obejmują:

  • Przygotowanie do przejęcia flagi podczas szybkiej gry
  • Budowanie FOB
  • Niszczenie stacjonarnych zasobów wroga (Zabrania się niszczenia stacjonarnych zasobów jeśli wymaga to pominięcia więcej niż jednej flagi) 

  Pominięcie flagi nie unieważnia zasady o zakazie atakowania bazy głównej przeciwnika.
  AA i AAV są wyjątkiem od reguły i mogą zostać zniszczone w momencie, gdy stanowią zagrożenie.

   

  8. Camping

  Zabrania się farmienia zabójstw poprzez campienie punktów odrodzenia przeciwnika przeciwnika. Włącznie z:

  • Nożowaniem / campieniem zasobów wroga. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zniszczyć wszystkie zasoby wroga, o ile jest to zgodne z zasadami dotyczącymi atakowania baz głównych.
  • Atakowaniem punktów odrodzenia piechoty wroga

  Odradzające się jednostki piechoty wroga mogą być atakowane tylko wtedy, gdy znajdują się w promieniu obecnie przejmowanej flagi.

   

  9. Włóczęga (AFK)

  Gracze włóczący się lub będący AFK mogą zostać usunięci z serwera, jeśli w jakikolwiek sposób szkodzą rozgrywce. Przykłady obejmują:

  • Przebywanie AFK w pojeździe, gdy miejsce jest potrzebne.
  • Bycie AFK, gdy serwer jest pełny i są inni gracze, którzy próbują dołączyć do serwera.

  10. Dym

  Dym, którym dysponuje piechota DZIAŁA przeciwko botom! . Tylko BIAŁY dym z granatów dymnych piechoty i pocisków dymnych grenadiera działają, więc dym z pojazdów i moździerzy NIE jest dozwolony. Kolorowy dym nie oślepia wroga i powinien być używany tylko do oznaczania twojej pozycji. Biały dym zawsze musi być używany do oślepienia wroga, a NIGDY do celowego oślepiania twojego zespołu. Żaden dym nie powinien być używany w bazie głównej, gdyż może on oślepić operatorów pojazdów prowadząc do ich utraty.

  11. Cheaty | Wykorzystywanie błędów gry

  Jakakolwiek nieuczciwa przewaga będzie karana natychmiastowym banem. Obejmuje to:

  • Aimbot (asytsta celowania) 
  • Wallhack (widzenie przez przeszkody)
  • Mody X-ray
  • Hacki typu Injector (które pozwalają na nadużywanie rcon i teleportację na mapie)
  • Nadużywanie mety gry lub błędów gry (celowo lub wielokrotnie)

   

  12. Głosowanie i uczciwość graczy


  Głosowanie

  Każdemu głosowaniu w sprawie buntu lub wyrzucenia musi towarzyszyć ważny powód. Bez ważnego powodu podlegasz karze za zakłócanie gry. Nadużywanie systemu głosowania spowoduje wyrzucenie i zbanowanie.

  Fałszywe zarzuty i wprowadzanie w błąd (kłamstwo)

  Jeśli skłamiesz, aby wyrzucić lub zbanować innego gracza, zostaniesz zbanowany zamiast niego.

  Jeśli fałszywie przedstawisz siebie jako kogoś innego lub użyjesz jakichkolwiek wywrotowych środków, aby przedstawić fakty lub w dużym stopniu zminimalizować wydarzenia prowadzące do bana, od którego się odwołujesz, zostaniesz zbanowany na wszystkich serwerach VG.

  Używanie tagów = VG = bez bycia aktywnym członkiem klanu lub podszywanie się pod (R-BOT) doprowadzi to do wyrzucenia lub bana na naszych serwerach.

  Używanie tagów i nazw

  Nazwy o granicznej i podburzającej naturze nie są dozwolone, dosłownie i symbolicznie. Gracze nie są zniechęcani do wyrażania siebie przez nazwy w grze, ale muszą to robić nie używając dokładnych lub podobnych nazw: faszystowskich stron konfliktów obecnych i przeszłych, obecnych lub byłych terrorystów, wszystkiego co może być uznane za podburzające, celowo podobnych lub kpiących z innych graczy lub administratorów, postaci religijnych i wszystkiego co niesie potencjalnie podburzającą wiadomość.

   Share×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use and Privacy Policy